Nasze atuty

Znajomość i umiejętne wykorzystywanie regulacji nowego ustawodawstwa energetycznego, osiągnięć nowoczesnej techniki i technologii w branży ciepłowniczej i ekologii

Wiedza i doświadczenie w dziedzinie
operacji finansowych i finansowania inwestycji, realizacji strony technicznej inwestycji

Kadra specjalistów: zarządzania, finansów, różnych działów techniki

Duży kapitał własny

Nasza oferta

Finansujemy i realizujemy inwestycje w zakresie:
- infrastruktury gazowej,
- modernizacji / budowy źródeł ciepła,
- modernizacji / budowy sieci ciepłowniczych,
- skojarzonych systemów energetycznych,
- zarządzania systemami ciepłowniczymi,
- termorenowacji budynków

Oferujemy usługi audytorskie, konsultingowe, projektowe:
- plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
- audyty energetyczne dla inwestycji
- termomodernizacyjnych
analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji
wielobranżowe projekty budowlane
powiernictwo inwestycyjne

Oferte adresujemy do

- jednostek i instytucji finansowych z budżetu państwa
- organizacji samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego
- spółdzielni mieszkaniowych
- firm developerskich realizujących inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego
- firm produkcyjnych, dla których znaczącym składnikiem kosztów produkcji jest energia cieplna w różnych postaciach