42) Termomodernizacja kompleksu budynków Zakładu Karnego w Sztumie

Zakres dokumentacji projektowej
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • STWiOR
 • przedmiar robót
 • kosztorysy inwestorskie
 • uzyskanie uzgodnień i pozwolenia na budowę
 • dokumentacja powykonawcza
 • instrukcje obsługi i eksploatacji

Zakres robót

 • termomodernizacja budynków ZK (docieplenie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)
 • modernizacja wewnętrznej instalacji grzewczej i c.t.
 • modernizacja wewnętrznej instalacji wz, cwu i cyrkulacji
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja solarna 999,4m2
 • przyłącze cieplne
 • monitoring mediów
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego w technologii LED

Obiekt:
Zespół budynków Zakładu Karnego w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14

Inwestor:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku
ul. Kurkowa 12
22-100 Gdańsk

Okres realizacji:
2013 – 2015