43) Termomodernizacja kompleksu budynków Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim

Zakres dokumentacji projektowej
  • projekty budowlane (wielobranżowe)
  • projekty wykonawcze (wielobranżowe)
  • STWiOR
  • przedmiar robót
  • kosztorysy inwestorskie
  • uzyskanie uzgodnień i pozwolenia na budowę
  • dokumentacja powykonawcza
  • instrukcje obsługi i eksploatacji

Zakres robót:

  • instalacja solarna 262m2
  • monitoring mediów

Obiekt:
Zespół budynków Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 30A

Inwestor:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku
ul. Kurkowa 12
22-100 Gdańsk

Okres realizacji:
2013 – 2015